Jels Pigen

Gå i historiens spor

Bronzeskulptur ved Jels Søbad, fremstillet af billedhugger og maler Jørgen Thoms.

Skulpturen kom til byen i 1953, da læge H.H. Ravn efter forhandlinger med Ny Carlsberg fonden fik den stillet til rådighed.

Opdateret af:
Visit Vejen Turistinformation turisme@udviklingvejen.dk
Visit Vejen Turistinformation

  • Jels Pigen
  • Søvej 30
    6630 Rødding