Norsminde Fjord

Gå i historiens spor

Norsminde Fjord blev vildtreservat i 1942 og dens største betydning er som rasteplads i træktiden og som vinterkvarter. Der er i træktiden 8.000-10.000 rastende fugle i reservatet, talmæssigt domineret af blishøns. Derudover findes der mange forskellige arter af svømmeænder, dykænder og vadefugle. Fjorden er desuden meget populær til kajaksejlads. 

Arkæologiske udgravninger af en køkkenmødding har vist, at stedet var hjem for en bosættelse i den yngre stenalder, omkring 4.000 f.kr. 

Norsminde Fjords hjerte er den lille charmerende lystbådehavn, hvor der er liv i sommerhalvåret. Her ligger der spisesteder og en iskiosk, og i nærheden finder man også det historiske Norsminde Kro. 

Opdateret af:
Destination Kystlandet info@kystlandet.com
Destination Kystlandet

  • Norsminde Fjord
  • Norsminde Fjord
    8300 Odder