Birkholm

Gå i historiens spor

Der er langt flere huse på Birkholm, end der er beboere. Mange huse, som i dag er fritidshuse, ejes af folk fra alle dele af landet, som bruger megen tid på at vedligeholde dem.

Birkholmerne kaldes øhavets franskmænd, fordi de har så let til godt humør, fest og dans!

I dag er de fleste huse fritidsboliger, men mange bruges over hele året og er pænt vedligeholdte. Nu bor kun få mennesker på øen, og den har næppe nogen fremtid som et egentligt, selvstændigt ø-samfund.

Selv om malkepigernes latter og børnenes leg for længst er historie, fornemmer man en tæt stemning i den lille by omkring gadekæret.

En lille, trofast skare af beboere, som er født og opvokset på øen, sørger for hengivent  at holde liv i de gamle traditioner på øen og har et vågent øje for, at alt er intakt sommer og vinter.

Torsk, rejer, ål og sild fiskes stadig af øens to aktive fiskebrødre. Særligt de tidlige forårsrejer er en indbringende forretning. Ved Birkholm fanges nogle af årets første, der inden aften serveres i de københavnske fiskerestauranter.

Mange lystsejlere nyder at ligge i lystbådehavnen, hvor der er plads til 40 både. Ved havnen findes shelters og teltplads. Ellers byder Birkholm på begrænsede overnatningsfaciliteter, men der er muligheder for at leje det velfungerende forsamlingshus til selskaber, lejrskoler mv.

Der er ingen spisesteder på Birkholm, men man kan forsyne sig med is i byens lille tag-selv-butik, hvor der også hentes ferskvand. Ofte er der også hjemmebag på frost, strikvarer og et lille udvalg af bøger og slik.

Syd for øen - udfor den lille havn - ligger Mørkedybet, der om sommeren er landevej for tusinder af lystsejlere. Ved havnen er 14 meters vanddybde kun få hundrede meter fra kajen.

Naturen

Birkholm er en fornøjelse for vandrere; øen er domineret af lysåbne naturområder, og kun på bydiget og i byen findes træer. Ikke mindst mellem husene vokser mange frugttræer.

Stranden er de fleste steder smal, stenet og med lave vanddybder. Kun få steder er der ren sandstrand. Især sydøst for havnen går strandengen helt ud til havet.

Det er de lavere, kystnære, fugtige områder, der er de mest spændende fuglesteder.

I sensommeren fælder op til 4000 knopsvaner svingfjerene omkring Ærø og Birkholm. Det er noget af et syn, når så mange svaner ligger og duver på et og samme sted.

Den sjældne klokkefrø var væk i tresserne, men blev genudsat i 1999. Dens karakteristiske stemme, kan høres i maj og juni på stille, varme dage.

Haren findes overalt, og tidligere blev den fanget til eksport og blodfornyelse i andre bestande. I dag jages den én gang årligt.

Af hensyn til digerne og vildtet, henstilles det til besøgende på øen at holde sig på veje og stier og være opmærksomme på, at hunde helst ses holdt i snor.

Derfor - kære besøgende - nyd Birkholms natur, men gør det med omtanke..!

Kilde: Birkholm Beboerforening

Ærø er en del af Geopark Det Sydfynske øhav og Birkholm er en ud af ni lokaliteter med geologisk værdi på Ærø. Læs mere om Geoparken og Ærø her

Opdateret af:
Ærø Turistbureau post@arre.dk
Ærø Turistbureau

  • Birkholm
  • Birkholm 1
    5960 Marstal