Eskjær Skov

Gå i historiens spor

Eskjær Skov er privatejet og ligger på Sallings østside ned mod Limfjorden. Skoven er bøge- og granskov, men her står også gamle egetræer. Der er adgang til skoven og stranden fra gårdspladsen ved Eskjær Gods, hvor man kan parkere. Da landskabet er meget varieret er der tilsvarende en stor rigdom af forskellige fugle.

Opdateret af:
Destination Limfjorden info@destinationlimfjorden.dk
Destination Limfjorden

  • Eskjær Skov
  • Eskjærvej 21
    7870 Roslev