Kallerup Kirke

Gå i historiens spor

Smukt beliggende landsbykirke.

Kallerup Kirke blev for 300 år siden nedrevet og genopbygget af kvadre fra det nedrevne tårn på Hundborg Kirke.

Kallerup kirke er oprindelig romansk, men er helt ombygget i 1687. Kun fundamenterne, indervægge i koret samt det nederste af triumfvæggen er romansk.

I nordmuren længst mod vest er der indmuret en romansk granitkvader med et mandshoved. Hovedet er kun 15 cm højt.

Særtryk af 'Danmarks Kirker' med oplysning om kirken er ophængt i våbenhuset.

FOTOS: Niels Clemmensen

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Thy info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Thy