Langdysse ved Løkkeby

Gå i historiens spor

1 km. sydøst for Tullebølle ligger Løkkeby dyssen, som er et af Langelands smukeste fortidsminder.
(Kilde: "Oldtidsminder på Langeland", Langelands Museum)

Opdateret af:
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland info@langeland.dk
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland