Longelse Bondegårdsskov

Gå i historiens spor

Naturskov der får lov at passe sig selv uden nogen form for indgreb.

Velkommen i skoven

Longelse Bondegårdsskov ligger 5 km øst for Rudkøbing ved Spodsbjergvej. Der er P-plads ved landevejen, hvorfra en markvej fører 250 m mod syd til indgangen i skovens nordøsthjørne.

Der findes primitive, men ikke markerede stier i skoven, men man må færdes overalt og på alle tider af døgnet. Hunde skal føres i snor. Opsamling af træ og opgravning af planter er ikke tilladt.

Ejeren af markvejen kan ved skiltning forbyde adgang til vejen på de enkelte dage om året, hvor han holder jagt på sin jord.

Skoven

Longelse Bondegårdsskov har i århundreder tilhørt den nær­liggende Longelse Bondegård, hvorfra den i 1972 blev solgt til Danmarks Naturfond. Skoven er på 8½ ha og blev fredet i 1940; fredningsbestemmelserne, der blev revideret i 1988, går ud på at skoven skal bevares som såkaldt "urørt skov", det vil sige at den skal henligge uden forstlige indgreb af nogen art.

Træerne får lov til at ældes og dø, hvor de står. Når de endelig er faldet om, bliver de liggende til almindeligt henfald -og der bliver hverken sået eller plantet nye træer. Skovnaturen udvikler sig helt på sine egne betingelser fra træernes frøfald og selvsåede planter eller fra stød- og rodskud.

Kilde: Longelse Bondegårdsskov, Danmarks Naturfond

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Longelse Bondegårdsskov
  • Longelse
    5900 Rudkøbing