Mariehøj Kirke

Gå i historiens spor

Mariehøj Kirke er en moderne kirke i gotisk stil med centralt placeret tårn. Kirken blev indviet den 9. marts 1958, og er tegnet af arkitekt Viggo Hardie-Fischer fra København.

Kirkerummet står helt rent i gule teglsten - uden nogen udsmykning. Over midten hæver hovedhvælvingen sig - og ude i siderne de mindre sidehvælvinger

Døbefonten er hugget i bornholmsk granit. Den har fire sider som hver har lavt indhuggede symboler. Motivet er trosbekendelsen:
Forsagelsen: Slangen gennembores af ordets sværd.
Skabelsen: Vandene spredes og jorden kommer til syne.
Genløsningen: Korset omgivet af påskeblomster.
Helligånden: Duen.

Opdateret af:
VisitAarhus, Silkeborg info@visitaarhus.com
VisitAarhus, Silkeborg