Silkeborg Kirke

Gå i historiens spor

Før 1845 boede der kun ca. 30 mennesker i Silkeborg, og først da papirfabrikken blev bygget, steg befolkningstallet, og der blev behov for en kirke. Efter 20 års arbejde stod kirken færdig i 1877.

Det smukke alterparti er skåret i guldbelagt træ. Motivet er Kristus på korset flankeret af Jomfru Maria og apostlen Johannes. Nederst løber en frise med de 12 apostle omkring Jesus som frelser og dommer i midten.

De smukke glasmosaikker i apsis forestiller "den gode hyrde" og "Sædemanden". Bemærk også den flotte orgelfacade fra 1943, hvorpå den daværende konges våben ses.

Kirkens klokkespil består af 49 klokker og spiller hver dag kl. 8.00, 12.00, 14.00, 16.00 og 18.00.

Opdateret af:
VisitAarhus, Silkeborg info@visitaarhus.com
VisitAarhus, Silkeborg