Thurø Østerskov og Thurø Rev

Gå i historiens spor

Nederst ses ler fra Elster-istiden (ca. 0,5 mio år siden), der ligner den tilsvarende aflejring i Thurø Smørmose.

Thurø Rev er et såkaldt vinkelforland, en veludviklet revdannelse med sandede strandvolde, strandenge og mindre strandsøer, Af og til ses flere små krumodde-dannelser ved spidsen af Thurø Rev samt langs sydvestkysten.

Opdateret af:
VisitSvendborg turist@svendborg.dk
VisitSvendborg

  • Thurø Østerskov og Thurø Rev

  • 5700 Svendborg
  • Tlf. (+45)