Toftegårdsskoven

Gå i historiens spor

Skoven er tilplantet i 1993 og består af eg, bøg og ask. Derudover er der mod syd åbne arealer med græsning, udlagt af hensyn til skovens naboer mod syd.

Opdateret af:
Ærø Turistbureau post@arre.dk
Ærø Turistbureau