Tranekær Slot

Gå i historiens spor

Tranekær Slot bebos af familien Ahlefeldt-Laurvig, og er i dag en moderne land- og skovbrugsvirksomhed på 1.733 hektar. Der dyrkes frø og korn, juletræer og pyntegrønt, og et større område er dedikeret til opdrætning af fasaner. Skoven drives som traditionelt skovbrug. Hovedbygningen og selve slotsbanken er ikke åben for offentligheden, men uden for voldgravene kan man gå langs det fine stiforløb, hvor man i parken kan se unikke træer, bl.a. det sjældne kinesiske nåletræ, vandgranen. Der er dog mulighed for adgang til slottet i forbindelse med en rundvisning, hvor slottet og familiens historie vil blive fortalt med herlige anekdoter.

Businessophold

Det er muligt at leje sig ind på slottet i forbindelse med firmaarrangementer, hvor hele slottets historie og stemning kan opleves. I den forbindelse er der også mulighed for overnatning på slottet, udsøgt gastronomi og højt serviceniveau.

Strategisk placering

Slottet er i sin tid blevet bygget som en stærkt befæstet borg med voldgrav og vindebro og har en yderst fordelagtig placering. Tilbagetrukket og bygget på sin 20 meter høje banke, har man i sin tid kunnet sejle til foden af slottet både fra øst- og vestsiden af Langeland. Skulle man rejse på tværs af Langeland var det dermed nødvendigt at passere slottet.   

Historie

Tranekær Slot har i snart tusind år ligget på Langeland, og er formodentlig oprindeligt bygget af Kong Valdemar den Store (1131-1182). Slottet er første gang benævnt fra kilder i 1231, som erklærer slottet tilhørende kongen. I 1350’erne erobrerede Valdemar Atterdag Tranekær efter 14 dages mere eller mindre konstant belejring. Siden er det imponerende forsvarsværk brugt som led i forsvaret af det sydlige Danmark, indtil 1650’erne hvor Tranekær Slot blev ødelagt under svenskekrigene. Ikke lang tid efter i 1672 blev det forfaldne slot overrakt som en del af en medgift ved et bryllup mellem den unge Margrethe Dorothea Rantzau, som i 1656 var Danmarks rigeste arving, og Frederik Ahlefeldt. Siden da har familien Ahlefeldt-Laurvig været ejere af Tranekær Slot.

Generalen

Frederik Ahlefeldt-Laurvig (1760-1832), også kaldet ”Generalen”, overtog Tranekær i 1791 og han var en mand med store ambitioner for området. Han opførte bl.a. en teaterbygning ved ridebanen, og han indrettede den omkringliggende Tranekær by med kønne og solide ensartede huse, inspireret af midteuropæiske veltilrettelagte slotsbyer. Desuden åbnede han sukkerfabrikken, som i dag er Bed and breakfast og galleri, et lærerseminarie og meget andet.

Podcast - Lyden af Tranekær Slot

Kilder

Tranekær et slot og en by – Helle Ravn – Øhavsmuseet Langeland
Tranekær Slot og by – Tryk 7 fra Langelands Museum
Træk af slægten Ahlefeldts historie – P. Ahlefeldt-Laurvig   

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland