Bredals Monument

Gå i historiens spor

Et mindesmærke for kaptajn Peter Bredal, skænket af Nyborg Turistforening til Nyborg Kommune år 1900.

Peter Jensen Bredal, dansk søofficer, skal være født i Ditmarsken og begyndte sin virksomhed i flåden som simpel matros.

I 1644 blev han kaptajn og i 1657 kæmpede han i søslagene ved Falsterbo og Møn.
 
1658 havde han med en eskadre af 4 skibe søgt vinterkvarter på Nyborg Fjord, hvor han gjorde sig berømt ved sit heltemodige forsvar mod svenskerne, der over isen søgte at entre hans skibe. Som belønning herfor udnævntes han til ekvipagemester på Holmen.


Opdateret af:
VisitNyborg / Nyborg Turistbureau visitnyborg@nyborg.dk
VisitNyborg / Nyborg Turistbureau