Drejø

Gå i historiens spor

Midt i Det Sydfynske Øhav ligger øen Drejø med smuk natur, masser af frisk luft og fred og ro.

Har man ikke egen båd, kommer man lettest til Drejø ved at tage færgen Høje Stene fra Svendborg. Turen gennem Det Sydfynske øhav forbi øerne Skarø og Hjortø er helt bestemt en oplevelse værd.

Kun halvdelen af Drejøs areal er dyrket og det giver plads til mange ferske enge, strandenge og småsøer, der trækker planter og fugle til.

Drejø har fået navn efter det drej, der forbinder den østlige og vestlige del af øen, hvor naturen stadig råder.
Byen var en af landets mest bevaringsværdige indtil 1942, hvor stort set alt brændte ned til grunden, men den er stadig et besøg værd, og den gamle havn er uberørt øhavsidyl.

Der er gode bademuligheder vest for færgebroen og en meget fin badestrand på øens sydkyst ved Bækskilde strand. Ellers er kysten meget forskellig og ofte smal og stenet. Langs lækysten mod nord, særlig fra Gammelhavn og vestover, når strandengen helt ud til kysten, og på vestkysten af Skoven står skrænterne nøgne med store kampesten spredt på stranden.

Længst mod nordøst ligger Knappen, en lille ind-diget mark for enden af sen smal odde. Drejø ligger midt i Øhavet med lavt vand øst og ord for. Største fri stræk er fra vest og nordvest.

Der er ingen egentlig skov på øen, men mange træer i byen. Langs kysten vokser strandasters, strandkvik, strandgåsefod, sandkryb, strandarve, strandkål og rigtig meget strankarse.

Fuglelivet udfolder sig mest på Drejet og Mejlhoved. Her er store kolonier af sølvmåger og havterner, ligesom der yngler grågæs og vores største måge, svartbagen, med de helt mørke vinger.
Også i Søndersø er der en del fugle, men det meste er rørskov, så muligheden for mange arter er minimal. Rørhøgen yngler her og ses overalt på øen, når den søger efter føde. Nørresøen og Hvilehoved er fuglerig. Her er trold- og taffelænder, gråænder, gæs, spidsand, skeand, krikand, fiskehejre og lappedykkere.
Der er altid mange edderfugle rundt om hele øen i vinterhalvåret, hvor mange edderfugle fra VAdehavet afslutter vinteropholdet på Drejø.

Ud over rester af en stenalderboplads og en runddysse er Drejø sandsynligvis først blevet befolket i 1300 - 1400 tallet, hvor kongen lod jorden opdyrke. I 1667 solgte kongen øen til Egeskov, og den har senere hørt under Hvedholm Gods. Drejø Bys vedtægter er fra 1705.
Under Englandskrigen i 1807 blev beboerne udstyret med muskedonnere og geværer, men disse kom aldrig i brug. Øboerne holdt fjenden på afstand blandt andet ved bygning af batterier af tang.

En frygtelig ulykke ramte øen på Sankt Hans dag 1942, hvor 11 gårde og 7 huse brændte ned til grunden på få timer. Ilden opstod under et tækkearbejde. Frivillige fra hele landet hjalp til med oprydning og genopbygning, og en del gårde blev flyttet fra byen og fordelt rundt omkring på øen.

Drejø By er en idyllisk lille landsby med flere smukke bindingsværkshuse- og gårde, og en af de smukkeste er Gl. Elmegård, der har åbent om sommeren eller efter aftale. Se mere her

På øen er der en kunsthåndværkerudstilling, restaurant, købmand, teltplads, lejrskole og et kursuscenter. Desuden er der udover den nye lystbådehavn - hvor færgen lægger til.
 Drejø Gammel Havn, der oprindelig var en naturhavn og øens eneste havn indtil færgehavnen blev bygget i 1905.

Find vandreruter på Drejø lige her

 

 

Der er daglige færgeafgange til og fra øen med færgen Højestene, der foruden at lægge til på Drejø også anløber Skarø. Afgangstiderne findes her

 

 

 

 

Opdateret af:
VisitSvendborg morten.lund.jensen@svendborg.dk
VisitSvendborg