Geopark: Brahetrolleborg

Gå i historiens spor

Herregården Brahetrolleborg ligger ved hovedvejen mellem Nyborg og Faaborg. Det er omgivet af bakker og store vådområder i et senweichselsk dødislandskab, og med sit meget høje spir er det synligt langt væk. Brahetrolleborg hed oprindeligt Holme Kloster. Det blev bygget i 1172 og var det eneste cistercienserkloster på Fyn og også det bedst bevarede af sin art i Norden.

I hele dets virketid var dette kloster et af de mindste danske cistercienserklostre. Ud over at konsolidere kronens magt i området, blev klostret sandsynligvis også brugt som ressourceniche i det bakkede og sumpede landskab, nemlig jernprodukter.

Med undtagelse af kirken stammer de nuværende bygninger tilbage til 1400-tallet, og de er meget velbevarede bortset fra enkelte mindre ændringer. Vingerne er bygget af mursten, som var et produkt, som området var rigt på på grund af dets lette adgang til ler og brændsel. Under reformationen overgik klosteret til kronen og kom efterfølgende i privat eje.

Godset var i 1700-tallet ejet af familien Reventlow og blev vugge for mange af de forandringer, der skete i forbindelse med jordreformerne i landbruget. Således ligger forskellige skoler og produktionsfaciliteter syd for godset, og landsbyen Korinth er opstået fra landsbyerne Fleninge og Gærup under godsets beskyttende vinger. De særlige navne på gårdene er et unikt aspekt af området. De opstod samtidig med reformerne og er ifølge mundtlig overlevering skabt af grevinde Sybille Reventlow og hendes medarbejder, digteren Niels Baggesen.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geopark: Brahetrolleborg
  • Reventlowsvej 1
    5600 Faaborg
  • Tlf. (+45)