Geopark: Synneshøj

Gå i historiens spor

Landskabet er kendetegnet af talrige mindre bakkedrag og nedskårne dalstrøg, der tilsammen udgør en nærmest selvstændig landskabsenhed på den nordlige-centrale del af Ærø. Højeste punkt er Synneshøj (62 m).

Overfladelagene udgøres til dels af smeltevandsaflejringer. Landskabet er formentlig dannet i forbindelse med afsmeltningen af den sidste isstrøm i området for ca. 17.000 år siden.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland