Jons Kapel Nord for Hasle

Gå i historiens spor

Jons Kapel i den fritstående klippe " Jons Kirken" er sammen med andre klippehuler længere mod syd såkaldte tørre ovne,der opstod i en periode, da havets overflade lå noget højere end i dag. Trappen ned til stranden er lagt i en tidligere "diabasgang,- 108 trin. Floraen her er enestående for landet med flere yderst sjældne arter som Klipperøn, rød og sort dværgmispel m.m.

Opdateret af:
Destination Bornholm info@bornholm.info
Destination Bornholm

  • Jons Kapel Nord for Hasle
  • Jons Kapelvej 1
    3790 Hasle