Klinten ved Odby - Thyholm

Gå i historiens spor

Klinten ved Odby - Thyholm

Går du langs stranden fra Oddesund mod nordvest langs den tørlagte Odby Sø, kommer du til en markant kystklint, som herfra strækker sig mod nord.

Den kraftige påvirkning fra Nissum Bredning viser sig her i en stadig erosion, der skaber stejle, nøgne klinter. Flere steder består klinten af den såkaldte danskekalk, som indeholder en del meget flintholdige årer. Flintlagene udgår vinkelret fra klintfoden og danner naturlige "høfder" et stykke ud i fjordbunden.

Opdateret af:
Destination Limfjorden info@destinationlimfjorden.dk
Destination Limfjorden

  • Klinten ved Odby - Thyholm
  • Odby Klint
    7790 Thyholm