Øster Vandet Kirke

Gå i historiens spor

To oprindelige vinduer findes på skibets nordside. 

Klokkehuset op ad vestgavlen er af nyere dato. Klokken er fra 1400-tallet, men er uden indskrift. 

Bjælkeloft i både skib og kor. Korbuen har kragsten, der står i granit, mens resten af buen er hvidkalket.

Alterbordet er romansk og opført af granitkvadre. Bordpladen er en monolit med en (tom) helgengrav. Bordet dækkes af et nyere panel. 

Alterbilledets motiv er Kristi Opstandelse. Det er en kopi af Carl Blochs altertavle i Jakobskirken i København. Kopien er udført af maler A. Chr. Andersen, Thisted, 1899. Rammen er samtidig med billedet og panelet. Begge er udført af snedker Th. Knakkergaard, Thisted. 

Alterstagerne er fra omkring 1625. 

Døbefont af thybo-type.

Prædikestolen er fra 1605.

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Thy info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Thy