Rø Plantage

Gå i historiens spor

Rø Plantage er plantet i årene 1866-1875 i Højlyngen, en stenet og lyngklædt græsgang, der tidligere dækkede store dele at øen.

Plantagen er et varieret, bakket område, der indeholder mange små søer og moser og gennemskæres at sprækkedale.

Borgesø er dannet ved opstemning at en bæk og anvendtes bl.a. til opbevaring af træ efter stormfaldet i 1967.

Foto Finn Hansen

Opdateret af:
Destination Bornholm info@bornholm.info
Destination Bornholm

  • Rø Plantage
  • Lundehusvej 1
    3782 Klemensker