Runesten ved Hurup Kirke

Gå i historiens spor

Runestenen står på kirkegården uden for våbenhuset.

Runestenen dukkede op, da man gennembrød diget for at skaffe plads til et nyt kapel. Indskriften kan (måske) tydes sådan:

”Thormod, en velbyrdig ”dreng”, rejste dette minde efter N.N. sin fader (eller broder)." 

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Thy info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Thy