Sporet i Gamst Søenge

Gå i historiens spor

Sporet i Gamst Søenge består af 3 ruter på 0,8 km, 2 km eller 4,3 km. Alle sporene starter ved Lyngbakkerne ved Andst Stadions parkering. Her finder du også folderkassen.

Sporet er på trampesti, grussti og asfaltvej, og fører dig gennem et særpræget landsskab formet af 2 istider. Undervejs på sporet udpeges de elementer i landskabet, som afslører præcis, hvor seneste istid gik til. Så har du lyst til med egne øjne at se og forstå, hvordan istiderne har formet vores landskab, så få du på dette spor forklaringen.

Turen veksler mellem tunneldale og smeltevandsfloder, og fører dig forbi:

- Tunneldalen ved Andst Bæk
- Kig ud over Søengene
- Udkig fra Lyngbakkerne
- Kildevæld som et af Kongeåens udspring
- Pintoheste og hjortehold
- Udsigt over åløbet
- Læhegn
- Fugleudkigstårn
- Gamstgård

Sporene er anlagt som en del af projektet Spor i Landskabet og fører dig over private jorde, så tag gerne hensyn. Det lokale dyndhopperlaug vedligeholder to gange om året sporet.

Sporet er afmærket hele vejen, og der er ved startstedet en QR-kode til Spor i Landskabet-folderen "Sporet i Gamst Søenge". Undervejs er der yderligere forklaringer og illustrationer på skilte langs sporet.

Hvor svære er ruterne?
Ruterne kan beskrives som moderate rute, hvor vandresko eller -støvler er at foretrække da underlaget kan være skiftende og med nogle stigninger. Alle i rimelig kondition kan gå ruten. 

Digitale guider:
Henter du Visit Vejen app’en til din smartphone, så kan du under menupunktet Oplevelser vælge Digitale guider. Guiden viser ruten på et google map, og bruger din telefons gps-funktion undervejs, og interessepunkter undervejs er beskrevet i tekst og billeder. Du kan således med din smartphone i hånden både finde vej og læse om interessepunkterne undervejs på din tur. VisitVejen app''en er gratis og kan hentes i Appstore og GooglePlay. Du skal acceptere brug af lokaltionsdata, for så vil du kunne bruge smartphonens gps-funktion undervejs på din tur.

Opdateret af:
Visit Vejen Turistinformation turisme@udviklingvejen.dk
Visit Vejen Turistinformation

  • Sporet i Gamst Søenge
  • Lyngbakkerne 29
    6600 Vejen