Bogense Kirke

Gå i historiens spor

Bogense kirke er opført under dronning Margrethe I, men ændret flere gange.
Kirkens tårn er tækket med 27.000 egespåner og er østvendt i modsætning til næsten alle danske kirketårne, der vender mod vest.
Tårnet tjener også som sømærke, og meget passende er kirken også viet til Sankt Nikolaj, sejlernes og sømændenes helgen.
Altertavlens ældste dele er fra 1588, og prædikestolen er fra 1. halvdel af 1600-tallet. Krucifikset er fra 1400-tallet.
I kirkens sideskib kan du finde ligsten for den såkaldte Bogenseadel. 
Kirken gennemgik i 2009 en gennemgribende renovering og fremstår i dag meget smuk. 

Opdateret af:
VisitNordfyn info@visitnordfyn.dk
VisitNordfyn