Jesu Hjerte

Gå i historiens spor

Statuetten forestiller en mandsperson, der bærer et hjerte synligt på brystet. På hjertet ses noget, der ligner en kæde. Det er en stiliseret tornekrone, som den symboliserer Jesu blødende hjerte. Lige over hjertet ses en flamme.

Statuetten er opstillet kort før 1920 og bekostet af en anonym giver. Er opstillet på Ll. Svenstrups jord.

Statuen er godt 1 meter høj og støbt i beton og placeret i muret niche.

Denne statuette fortæller sammen med crusifikset og den første statuette med Madonna (Jomfru Maria med Jesusbarnet) beretningen om Jesu fødsel, korsfæstelse og den opstandne frelser.

Hvert år omkring 25. juni fejres helgen-kåringen af Knud Lavard år 1170 med en pilgrimsvandring til den hellige kilde ved kapellet i Haraldsted.

Opdateret af:
Ringsted Turistinformation info@visitringsted.dk
Ringsted Turistinformation

  • Jesu Hjerte
  • Holbækvej
    4100 Ringsted