Klinte Kirke

Gå i historiens spor

Klinte kirke er opført ca. år 1200 i kvadersten med sengotiske korsarme af munkesten. Det er bygget om mange gange siden, sidste gang blev det istandsat i 2003.
Tårn er bygget i reformationstiden. Indgangene fra skibets sider er på et tidspunkt blevet muret til, og i nyere tid er der bygget indgang til tårnrum med forhal.

Værd at se:
- Romansk granitdøbefont med snoninger.
- Charmerende altertavle i rokoko-stil fra 1781.
- Alterbordsforsiden er et udskåret træværk fra omkring år 1600; alterstagerne har samme alder.

Opdateret af:
VisitNordfyn info@visitnordfyn.dk
VisitNordfyn