Køng Kirke

Gå i historiens spor

Kirken gennemgik en omfattende ombygning i 1792, hvor 2 tværskibe blev tilføjet og tårnet fik sin nuværende særprægede form, hvor der på det flade tag står en kobbertækket firkantet pavillon.

Opbygningen blev iværksat af Niels Ryberg, der ejede godset Øbjerggård, hvorunder Køng Kike hørte. I samme periode lod han opføre spinderi og spindeskole i Køng by - se Køng Museum.

Kirkens interiør er strengt nyklassicistisk.

I kirkens våbenhus findes fremlagt brochure med information om kirken.

Opdateret af:
Sydsjælland & Møn info@vism.dk
Sydsjælland & Møn