Odins Bro - dobbelt svingbro

Gå i historiens spor

Odins Bro er en dobbelt svingsbro, dvs. at de to brosektioner drejes til side, når kanalen skal passeres af skibe. Konstruktionen er udført, så der er fri gennemsejling i kanalens fulde bredde, når broen er åben. Hvert brofag er næsten 100 m langt, og med fire vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti er bredden 28 m. Hvert brofag vejer næsten 2000 tons.

Åbningstider


I perioden 1. april til 30. september er brovagten bemandet:
- mandag til fredag, kl. 05.30 - 20.30
- lørdage, søndage og helligdage, kl. 08.30 - 20.30.


I perioden 1. oktober til 31. marts er brovagten bemandet:
- mandag til fredag, kl. 05.30 – 20.30
- lørdage, søndage og helligdage er brovagten ubemandet.
Af hensyn til myldretidstrafikken over broen vil åbning for skibstrafik kun undtagelsesvis finde sted i følgende tidsrum:
Mandag - torsdag: Fredag:
Kl. 06.30 – 08.30 Kl. 06.30 – 08.30
Kl. 14.30 – 16.30 Kl. 14.00 – 16.00


Erhvervsfartøjer kan forlange vederlagsfri gennemsejling uden for brovagtens bemandingstid, når der med brovagten er truffet aftale herom senest 1½ timer før den ønskede passage.
Her ligger Sejl og Motorbådsklubben FREM


Fritidsfartøjer på under 25 meter kan kun passere broen på følgende fastsatte tidspunkter:


1. april til 30. september: Hverdage:
kl. 6.00, kl. 8.30, kl. 11.00*, kl. 13.30, kl. 17.30, kl. 20.00, kl. 21.30* Lørdag, søndag, og helligdage:
kl. 6.00*, kl. 08.30, kl. 11.00, kl. 13.30, kl. 16.30, kl. 18.00, kl. 20.00, kl. 21.30*
1. oktober og 31. marts:
Alle dage:
kl. 08.30*, kl. 13.30*, kl. 16.30*, kl. 20.00*
*) Fritidsfartøjers gennemsejling aftales senest 1 time før det angivne tidspunkt med vagthavende brovagt på telefon +45 72 28 20 10


Se afsnit om kommunikation for tilkendegivelse af ønsket passage.


Husk altid at føre broflag, signalflag N, når der ønskes passage af Odins Bro

Opdateret af:
VisitOdense joan@visitodense.com
VisitOdense