Rødding, Sønderjylland

Gå i historiens spor

Rødding, som oprindeligt opstod i en rydning inde i den store Farrisskov for mere end 3000 år siden, har efterfølgende udviklet sig til en væsentlig handels- og kulturby lige syd for den gamle grænse ved Kongeåen.

Hovedvejene krydsede hinanden her, og dermed var der grundlag for en egentlig bydannelse. Vest for byen ligger den gamle romanske sognekirke på det højeste punkt i området. Kirken er bygget ganske lille; egnen var ikke specielt velstående. I de kommende århundreder tærede krig, pest og naturkatastrofer kraftigt på området.

I 1800-tallet voksede håndværk og handel i byen. Samtidig blev Danmarks nu ældste højskole; Rødding Højskole, grundlagt i 1844; og byen fik fremgang. I 1899 kom jernbanen til byen.  Det var den preussiske Kleinbahn, som placerede stationen midt i byen og dermed styrkede byudviklingen. Byen var i disse år et vigtigt centrum i den nordligste del af Sønderjylland.

I dag er byen fortsat domineret af dannelse, kirke og kultur med sine to kirker og højskolen placeret vest for byen. Ud over højskolen og folkeskolen, er Rødding også hjemsted for både en friskole og en efterskole. Kulturlivet har i nyere tid fået en ny base i Røddingcentret, som ud over bibliotek og biograf rummer forskellige fritidsfaciliteter; bl.a. et moderne badeland. Den lokale kunstforening har også sat sit præg på byen. Tæt ved byen findes gode naturområder til en gåtur. 

Bymiljøet i Røddings bymidte skabes fortsat i dag af de historiske bygninger fra tiden omkring jernbanens grundlæggelse. Her findes også byens handelsliv med et bredt udvalg af specialbutikker.

Opdateret af:
VisitVejen turisme@udviklingvejen.dk
VisitVejen

  • Rødding, Sønderjylland
  • Torvet 1
    6630 Rødding
  • Tlf. (+45)