Sirius Observatoriet

Gå i historiens spor

Covid-19
På grund af afstandskrav som følge af Covid-19 er det nødvendigt at sætte begrænsning på antallet af besøgende i observatoriet. Der vil være plads til 5 siddende gæster ad gangen. I særlige tilfælde kan der sidde 4 gæster ekstra i naborummet. Observatoriet kan derfor modtage grupper på maximalt 9 personer ad gangen. Om mandagen, hvor der er åbent uden reservation, laves et system neden for trappen, så man kan se om der er plads i observatoriet.

------------------

Sirius Observatoriet har en interessant mindre samling af instrumenter samt byggesten fra Hven. Observatoriet blev opført i 1923 af Elektroinstallatør Møller Nicholaisen. Han var en aktiv amatørastronom, hvilket dog ikke forhindrede ham i at gøre internationalt anerkendte observationer.

Observatoriet er åbent mandag aften kl 20-22 i månederne februar, marts, oktober og november under forudsætning af at der er klart vejr.

I uge 42 og uge 7 er der nogle gange ferielukket, men I er velkomne til at sende en mail eller en sms for at høre om der er åbent. Hvis I er en gruppe (skoleklasse, spejdergruppe eller bare interesserede) er I også velkomne til at ringe eller skrive og lave en særlig aftale på et aftalt tidspunkt. Der er gratis adgang.

Observatoriets personale kan kontaktes på telefon: Kirsten Kragbak: +4560207553 og Anders Misfeldt: +4560207564.

Opdateret af:
VisitVejle visitvejle@vejle.dk
VisitVejle

  • Sirius Observatoriet
  • Torvegade 8C
    7100 Vejle