Torpedo station

Gå i historiens spor

Efter Strib Nordenbro, finder man en bevaret torpedostation fra 2. Verdenskrig. Den Tyske Værnemagt opførte i slutningen af 2. verdenskrig otte torpedostationer inde i skrænten, med fire mindre bunkere, til overvågning af Bæltet. Torpedostationerne nåede aldrig at komme i drift, og i dag står eet af garageanlæggene med tilhørende betonrampe ud til standen tilbage.

Opdateret af:
VisitMiddelfart mail@visitmiddelfart.dk
VisitMiddelfart