Våbenhulen fra anden verdenskrig i Rydhave Skov

Gå i historiens spor

Modstandsbevægelsen havde brug for et godt sted at gemme de våben og materiel, som englænderne var begyndt at flyve til Danmark og kaste ned udvalgte steder.

Våbenhulen blev brugt som opbevaringsdepot. Her blev materiellet pakket om og sendt videre med tog eller bil til modstandsbevægelsen andre steder i landet.

Hulen var ca. 3 x 7 meter. Loftet blev dækket med træstammer og tagpap dækket med jord og træer. I bunden var der brædder. Hulen blev oplyst med bilbatterier op bilpærer. 10 nedkastninger med våben og sprængstoffer blev pakket om og sendt videre herfra.

Efter i mange år at have stået ubenyttet hen blev Våbenhulen retableret  og genindviet i 1987 af Jens Toldstrup, chef for alle nedkastninger i Jylland.

I 2008 blev der opsat en mindesten ved Våbenhulen på foranledning af Toldstrupgruppen fra Skive for modstandskampen og for Rydhavegruppen.

Læs mere om Minder fra besættelsestiden fra Vinderup/Ryde-gruppen

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Holstebro info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Holstebro