Asperup Kirke

Gå i historiens spor

Asperups kirkes historie

Den ældste stenkirke i Asperup er fra omkring 1180. Det er sjældent man så præcist kan datere en landsbykirke. Men da kirken blev restaureret i 1980'erne, fandt man en vinduesramme af træ. En videnskabelig undersøgelse viste, at træet var fældet 1170, og da træ skal ligge en tid før det bruges, er kirken sikkert fra omkring år 1180.

I koret fremviser Ansgar en kopi af den ældste kirke: en lille romansk bygning med skib, kor og apsis.

Opdateret af:
VisitMiddelfart mail@visitmiddelfart.dk
VisitMiddelfart